Chủ đầu tư
Công ty CP QNK
Địa điểm
xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hoàn thành
2020
Quy mô
300.000 m2
Dự án khai thác vàng Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam
Dự án khai thác vàng Quảng Nam
Tổng mức đầu tư: 700 tỷ