Chủ đầu tư
Công ty CP QNK
Địa điểm
xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hoàn thành
2020
Quy mô
300.000 m2