Chủ đầu tư
Công ty CP QNK
Địa điểm
Tỉnh Quảng Nam
Hoàn thành
2020
Quy mô
12 ha