Chủ đầu tư
Địa điểm
Hoàn thành
Quy mô

Đội bóng đá Quảng Nam được thành lập sau khi tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1997. Ngày 26 tháng 12 năm 2011, câu lạc bộ chính thức đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá QNK Quảng Nam sau khi được Công ty Cổ phần đầu tư QNK tài trợ.

Một số hình ảnh về đội bóng: