Tầm nhìn  |  MISSION
Kết hợp và phát huy các thế mạnh của các thành viên hội đồng quản trị trong các lĩnh vực chính của công ty như tài chính, bán hàng và quản lý điều hành.

Công ty từng bước tích lũy, triển khai xúc tiến dự án đầu tư hướng tới tầm nhìn 10 năm, thương hiệu QNK sẽ lọt vào TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất về kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

 Hợp tác quốc tế để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ là tầm nhìn mang tính chiến lược góp phần đưa thương hiệu QNK tiến ra thị trường quốc tế.


Sứ mệnh  |  VISION
Cụ thể hóa các mục tiêu, tầm nhìn của cổ đông thành các dự án cụ thể.

Quản lý vận hành công ty một cách chuyên nghiệp, cung cấp sản phẩm chất lượng cao ra thị trường.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông một cách tốt nhất và có trách nhiệm nhất, minh bạch trong tài chính, công khai thông tin theo yêu cầu của hội đồng quản trị.


Gía trị cốt lõi  |  VALUE
Khát Vọng: là động lực thúc đẩy mọi thành viên lao động hết mình vì sự thành công chung của công ty và sự nghiệp của chính cá nhân đó. Tất cả các thành viên trong công ty đều phải có chung khát vọng: đó là xây dựng QNK trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam

Hiệu Quả: là thước đo sự thành công của mỗi cá nhân trong công ty và là yếu tố cạnh tranh chính trên con đường biến khát vọng của QNK thành hiện thực.  

Nhân Văn: luôn quan tâm lợi ích của các cổ đông, của người lao động, cộng đồng và môi trường, sự đoàn kết, tinh thần đồng đội luôn được đề cao.