Có thể nói không có môn thể thao nào đòi hỏi người chơi cả về kỹ thuật điêu luyện và sự đầu tư lớn về tiền bạc như golf. Môn thể thao này đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam trong những năm gần đây.