Ngày 20-2, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư.