Ngày 20-2, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Năm qua, Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đạt kết quả đáng ghi nhận. Công tác tư vấn, giới thiệu, cung ứng và tuyển lao động cho doanh nghiệp tổ chức hiệu quả với 64 phiên giao dịch, giúp 270 lượt doanh nghiệp giao dịch việc làm trực tiếp với gần 1,6 nghìn lao động được tuyển dụng; tiếp nhận và giải quyết hơn 8 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ... cho người lao động. 

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động và công tác thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động còn hạn chế; giới thiệu việc làm cho lao động nữ trên 35 tuổi trở lên chưa hiệu quả... Năm nay, Trung tâm tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm; rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ; mở rộng liên kết với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề theo địa chỉ...

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng chí đề nghị đơn vị nghiên cứu, đa dạng hình thức tư vấn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong tuyển dụng và tìm việc như: Mở tổng đài tư vấn, kết nối với cổng thông tin điện tử tỉnh; tăng cường phiên giao dịch địa bàn khu, cụm công nghiệp, vùng nông thôn. Quan tâm tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu, đặc biệt lao động mùa vụ cho nông dân. Phối hợp tốt với các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên sau ra trường; đào tạo lại cho đối tượng thất nghiệp, lao động nữ trên 35 tuổi tránh lãng phí nguồn nhân lực. Đồng chí yêu cầu Trung tâm xây dựng mức giá dịch vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện, tiến tới tự chủ vào năm 2019.

* Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu Xuân Đinh Dậu 2017, thu hút 18 doanh nghiệp và hơn 300 lao động tham gia. Tại đây, các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí: Cán bộ kỹ thuật, công nhân may, điện tử, nhân viên phục vụ, xuất khẩu lao động... ưu tiên lao động có kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; mức lương dao động từ 3 đến 9 triệu đồng/người/tháng và nhiều phụ cấp ưu đãi khác. Kết thúc phiên giao dịch, 215 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp.

http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/175760/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-bac-giang.html