Ứng viên vui lòng chọn khu vực
 
Ngày đăng
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm
1 19/10/2017 Nhân viên caddie 50 Sân Golf dịch vụ Yên Dũng Bắc Giang. Thôn Bình An – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang
2 19/10/2017 Nhân viên pha chế 2 Sân Golf dịch vụ Yên Dũng Bắc Giang. Thôn Bình An – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang
3 19/10/2017 Nhân viên giám sát Bar 2 Sân Golf dịch vụ Yên Dũng Bắc Giang. Thôn Bình An – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang
4 19/10/2017 Nhân viên Marshal 2 Sân Golf dịch vụ Yên Dũng Bắc Giang. Thôn Bình An – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang
5 19/10/2017 Nhân viên stater 2 Sân Golf dịch vụ Yên Dũng Bắc Giang. Thôn Bình An – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang
6 10/02/2017 NHÂN VIÊN CADDY 200 Sân Golf Yên Dũng Bắc Giang
7 14/09/2015 Nhân viên Lễ tân kiêm văn thư 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
8 20/6/2015 Nhân công trồng cỏ sân golf 23 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
9 20/6/2015 Nhân viên kỹ thuật( điện nước) 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
10 20/6/2015 Kỹ sư cơ khí 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
11 20/6/2015 Nhân viên hành chính nhân sự 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
12 06/04/2015 Kỹ sư trắc địa 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
13 19/09/2014 Chuyên viên phân tích đầu tư dự án 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
14 10/06/2014 Kỹ sư trồng trọt 1 Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
15 29/09/2012 Nhân viên Phiên dịch dự án - Maketting 1 Hà Nội