Ứng viên vui lòng chọn khu vực
 
Ngày đăng
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm
1 10/02/2017 NHÂN VIÊN CADDY 200 Sân Golf Yên Dũng Bắc Giang
2 14/09/2015 Nhân viên Lễ tân kiêm văn thư 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
3 20/6/2015 Nhân công trồng cỏ sân golf 23 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
4 20/6/2015 Nhân viên kỹ thuật( điện nước) 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
5 20/6/2015 Kỹ sư cơ khí 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
6 20/6/2015 Nhân viên hành chính nhân sự 1 Dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
7 06/04/2015 Kỹ sư trắc địa 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
8 19/09/2014 Chuyên viên phân tích đầu tư dự án 1 Tầng 4, Tòa nhà Rainbow KĐT Văn Quán, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
9 10/06/2014 Kỹ sư trồng trọt 1 Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
10 29/09/2012 Nhân viên Phiên dịch dự án - Maketting 1 Hà Nội